فرایند ارسال در هایپرایمنی از طرق ذیل صورت میگیرد :

  1. مراجعه حضوری به دفتر پخش هایپرایمنی

  2. ارسال توسط الوپیک ، اسنپ و پیک فروشگاه (ویژه شهرتهران)

  3. ارسال توسط پست ملی ایران

  4. ارسال توسط تیپاکس

  5. ارسال توسط باربری

شما شیوه ارسال سفارش خود را میتوانید در زمان ثبت سفارش و یا پس از ثبت سفارش از طریق پشتیبانی ، انتخاب فرمایید .